Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

s.l. dr.ing. Lucian Trifina - Domenii de interes

 

• Teoria informatiei

Prelucrarea digitala a semnalelor