Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Departamentul de Telecomunicații și Tehnologii Informaționale

s.l. dr.ing. Lucian Trifina - Discipline predate

Cursuri Transmisia și codarea informației
   
Laboratoare Transmisia și codarea informației
  Decizie și estimare in prelucrarea informației
  Prelucrarea digitală a semnalelor
  Teoria estimării și filtrare optimală
  Tehnici de compresie a semnalelor multimedia