Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi

romānă

english

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii
Catedra de Telecomunicaţii
 

Home

Rezumat

Stadiu

Obiective

Proiect

Activităţi

Pateneri

Contact Rezultate
 
 
 

 

   

SISTEM  DE  COMUNICARE  CU  PERSOANE
CU  HANDICAP  NEURO-LOCOMOTOR  MAJOR

   
  Denumire proiect:
   
   
     
     
  Contract nr.: 69CEEX-II 03/28.07.2006
  Programul: Cercetare de excelenţă
  Modulul 1: Proiecte de cercetare dezvoltare complexe
  Acronimul Propunerii: TELPROT
  Arii tematice S/T:

3.3.1. Tehnologii informatice ca răspuns la provocările societăţii: īmbunătăţirea capacităţii de prevenire a bolilor, de

    diagnostic precoce şi personalizat; autonomia, mobilitatea si siguranţa pacienţilor; realizarea spaţiului informaţional al
    sănătăţii.
   

3.3.3. Integrarea tehnologiilor. Medii individuale:  dispozitive individuale de calcul si comunicare, accesorii,  implanturi,

    interfeţe si interconectări la servicii si resurse.
  Conducător Proiect: Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
  Director proiect: Prof. dr. ing. Vlad CEHAN