SISTEM INTEGRAT DE ASISTARE PENTRU COMUNICARE ȘI TELEMONITORIZARE DESTINAT PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROLOCOMOTOR SEVER, SIACT

Stadiu

        În prezent, pe plan naţional şi internaţional, aşa cum rezultă din studiul ariilor tematice S&T ale PC7, se depun eforturi de creştere a nivelului de îngrijire a persoanelor cu diverse dizabilități, concomitent cu menţinerea cheltuielilor la nivele suportabile de către societate. Pentru realizarea acestor cerinţe contradictorii, eforturile s-au orientat în direcţia utilizării a diverse echipamente şi tehnici cu componente informatice şi de telecomunicaţii tot mai sofisticate.

      Tehnologia asistivă asigură o mai mare independenţă pentru persoanele cu handicap, permiţându-le îndeplinirea unor sarcini altfel imposibil de realizat sau cu dificultăţi majore de realizare, prin îmbunătăţirea sau schimbarea modului de interacţiune cu tehnologia necesară îndeplinirii acelei sarcini [1] – [2].

      Prin strategia „Europa 2020”, elaborată în august 2010 la Bruxelles, U.E. își propune cinci obiective ambițioase - ocuparea forţei de muncă, încurajarea inovaţiei, asigurarea educaţiei tuturor cetăţenilor, incluziunea socială a tuturor membrilor societăţii şi soluţionarea aspectelor legate de climă în contextul creşterii consumului de energie, obiective ce urmează să fie atinse până în anul 2020 [3]. În cadrul acțiunilor prevăzute în Strategia Europa 2020 se găsește și „îngrijirea sustenabilă a sănătății și furnizarea de sprijin bazat pe tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o viață demnă și autonomă". Conform documentelor adoptate COM(2007)860 și SEC(2009)1198, inițiativa privind proiectele pilot în e-Health „va promova standardizarea, testarea interoperabilității și certificarea registrelor și echipamentelor electronice din domeniul sănătății". În aceeași strategie, Europa 2020, Comisia Europeană conchide că „Tehnologiile AAL (Ambient Assisted Living) aduc TIC la îndemâna tuturor” și în acest sens „se vor institui noi modalități de a pune TIC în slujba celor mai vulnerabili dintre membrii societății". Obiectivele acestei acțiuni vor duce la „consolidarea programului AAL” pentru a da posibilitatea persoanelor care suferă de boli cronice sau cu dizabilități să beneficieze de o viață autonomă, demnă și să fie active în societate [3].

      Având în vedere conjunctura internaţională şi eforturile concertate ale U.E. pentru implementarea soluţiilor inovatoare AAL, proiectul îşi propune ca scop îmbunătăţirea asistenţei medicale a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii majore, temporare sau permanente. Aceasta reprezintă o premiză pentru crearea unui parteneriat şi a unei echipe de cercetare în domeniul tehnologiilor AAL şi a dispozitivelor medicale inteligente personalizate (p-health).