SISTEM INTEGRAT DE ASISTARE PENTRU COMUNICARE ȘI TELEMONITORIZARE DESTINAT PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROLOCOMOTOR SEVER, SIACT

Rezumatul proiectului

       Proiectul propune realizarea cercetărilor, proiectarea şi realizarea unui sistem electronic complex de asistare pentru comunicare şi monitorizare a unor parametri fiziologici, destinat persoanelor care prezintă dizabilităţi neuromotorii majore. Din punct de vedere al comunicării sunt vizate persoanele care aud şi/sau văd şi înţeleg, dar sunt în incapacitate de a comunica prin procedeele uzuale, precum vorbire, scriere, semnalizare manuală. De regulă, aceste persoane pot efectua unele mişcări cu control redus, cum ar fi contracţii musculare (ridicare antebraţ, mişcare deget, mişcare talpă picior) şi, practic întotdeauna, pot mişca globii oculari şi pot clipi. În toate situaţiile, marea problemă este comunicarea pacient ↔ supraveghetor, la care se adaugă problema investigării medicale şi observării pacientului.

       Soluţia propusă constă în realizarea unui sistem capabil să asigure atât comunicarea, cât şi monitorizarea unor parametri fiziologici esenţiali pentru îngrijire şi tratament. Sistemul va include două componente funcţionale: una pentru comunicare şi alta pentru telemonitorizare, care vor utiliza aceeaşi structură hardware.

       Structura hardware include: 1) un subsistem „la pacient” format dintr-un calculator (laptop, Smartphone, tabletă) pentru comunicare şi un număr de senzori cu transmisie radio către calculator pentru telemonitorizare; 2) o unitate de calcul (desktop) cu funcţie de server/dispecer; 3) un subsistem la îngrijitor constând dintr-un Smartphone sau tabletă prin care se realizează conexiunea cu serverul şi de la acesta cu subsistemul pacientului.

       Funcţia de comunicare este realizată bidirecţional (pacient ↔ server ↔ îngrijitor). Comunicarea pacient ↔ îngrijitor se bazează pe tehnologia cuvintelor cheie: sistemul asigură audiţia/vizualizarea unor cuvinte cheie/ideograme/caractere alfanumerice, în succesiune, iar pacientul selectează (prin diferite tehnici, în funcţie de starea sa fizică) cuvântul cheie util, care este transmis la supraveghetor. Detecţia voinţei pacientului se asigură prin intermediul unui simplu comutator controlat prin contracţie musculară (deget, antebraţ, picior, etc.) sau prin intermediul detectării direcţiei privirii pacientului prin analiza video a deplasării globilor oculari. Sistemul va permite pacienţilor să utilizeze capacităţile calculatoarelor pentru a comunica cu cei din jur, dar şi pentru a citi ziare, cărţi, pentru a folosi Internetul. Răspunsul îngrijitorului sau al serverului se transmite către pacient sub formă de sunet şi/sau vizual ca text/ideogramă.

       Telemonitorizarea unor parametri fiziologici se realizează în scopul determinării eficiente şi la timp a modificărilor apărute în starea pacientului, permiţând astfel intervenţii prompte. Sistemul va dispune de posibilitatea alarmării îngrijitorului la depăşirea unor valori limită şi va permite observarea variaţiei în timp a parametrilor prin achiziţie continuă de valori. Valorile parametrilor, evoluţia în timp, depăşirile nivelelor de alarmă, precum şi intervenţiile îngrijitorilor vor fi înregistrate în memoria serverului pentru analize ulterioare.

       Avantajele utilizării sistemului sunt: 1) din punctul de vedere al pacientului se realizează creşterea confortului psihic prin posibilitatea de comunicare cu mediul înconjurător; 2) se uşurează investigarea medicală, pacientul putând răspunde la întrebările medicului, acesta dispunând şi de înregistrările parametrilor, oferite prin telemonitorizare; 3) asigurarea intervenţiilor prompte în cazul depăşirii alarmante a nivelelor unor parametri vitali; 4) responsabilizarea sporită a personalului medical prin înregistrarea istoricului intervenţiilor supraveghetorilor; 5) scăderea costurilor îngrijirii acestor pacienţi prin posibilitatea ca un număr redus de îngrijitori să se ocupe de mai multe persoane.

       Produsul final este destinat a fi utilizat în spitale, în centre de îngrijire şi tratament, în azile pentru bătrâni, dar şi la domiciliul pacienţilor.