Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi

Prelucrarea Digitală a Semnalelor

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
Departamentul de Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale