Prelucrarea digitală a semnalelor

     
  Capitolul 1. Introducere  
     
  Capitolul 2. Semnale şi sisteme discrete  
     
  Capitolul 3. Transformata Z şi aplicaţiile ei la analiza sistemelor discrete, liniare, invariante Ón timp  
     
  Capitolul 4. Analiza semnalelor discrete Ón domeniul frecvenţă  
     
  Capitolul 5. Analiza şi sinteza sistemelor discrete Ón domeniul frecvenţă  
     
  Capitolul 6. Eşantionarea semnalelor Ón domeniile timp şi frecvenţă  
     
  Capitolul 7. Transformata Fourier Discretă  
     
  Capitolul 8. Algoritmi pentru calculul Transformatei Fourier Discrete  
     
  Capitolul 9. Structuri pentru implementarea sistemelor discrete  
     
  Capitolul 10. Proiectarea filtrelor digitale. Filtre cu Răspuns Finit la Impuls  
     
  Capitolul 11. Proiectarea filtrelor digitale. Filtre cu Răspuns Infinit la Impuls  
     
  Capitolul 12. Efectele lungimii finite a cuvintelor Ón filtrarea digitală  
     
  Capitolul 13. Estimarea spectrului de putere al semnalelor  
     
  Capitolul 14. Predicţie liniară şi filtrare optimală  
     
  Capitolul 15. Procesarea multirată a semnalelor digitale