Teme pentru lucrări de diplomă

     
  1. Procesare de semnal  
     
  2. Sisteme MIMO şi codare spaţiu-timp  
     
  3. Standardul DVB-T  
     
  4. Compresia semnalului vocal folosind predicţia liniară  
     
  5. Filtre optimale MS şi LS  
     
  6. Tehnici de codare folosite Ón compresia semnalelor vocale  
     
  7. Algoritmi folosiţi Ón compresia semnalelor multimedia  
     
  8. Transformări folosite Ón prelucrarea imaginilor