Universitatea Tehnică "Gh.Asachi" Iaşi  

Lucrări publicate

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii  
 

Home

Discipline predate

Domenii de interes

Domenii de cercetare

Lucrari publicate

CV

Contact
 
 

 

 

 

 

 

 

Adriana Sîrbu

profesor doctor inginer

 

 

 

 

Teza de doctorat

Contribuţii la modelarea, simularea şi proiectarea asistată de calculator a acţionărilor electrice de curent continuu” – Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”, Iasi, 1996.

 

 

Cărţi publicate în ţară, la edituri recunoscute CNCSIS

 

1.   M. Ciocoiu, D. Cascaval,  A. Pastravanu, Initiere In programare - Programarea In limbajul Pascal, Editura "Gh. Asachi", ISBN  973-96222-1-6, 1993.

 

2.   Colectiv: Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea "Gh. Asachi" Iasi, Universitatea "Dunarea de Jos", Galati, Electronica de putere - Modelare si simulare, Editura Tehnica, Bucuresti, ISBN 973-31-1086-8, 1996.

 

3.    A. Sirbu, Proiectarea asistată de calculator a convertoarelor electronice de putere - O abordare unificată din perspectiva sistemelor dinamice hibride, Editura "Gh. Asachi", Iasi, 1999, ISBN 973-99210-7-8.

 

4.    A. Sirbu, Limbajul C - Tehnici de programare, Editura "Gh. Asachi", Iasi, 2000, ISBN 973-8050-61-8, 109 pagini.

 

 

Cărţi publicate pe plan local

 1. A. Sirbu, G.S. Popescu, Programarea calculatoarelor si limbaje de programare

Indrumar de Laborator – 1999

 

 

Cărţi publicate pe web.

Indrumare de laborator : www.etc.tuiasi.ro/pclp

  1. Programarea calculatoarelor si limbaje de programare  1

  2. Programarea calculatoarelor si limbaje de programare  2

 

 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste cotate ISI

 

 1. D. Alexa, A. Pastravanu, AC/DC Current Source GTO Converter with High Power Factor, European Transactions on Electrical Power Engineering, vol. 3, No. 6, Nov./Dec. 1993, pp.421-428, ISSN : 0939-3072.

 

 1. A. Pastravanu, G. Popescu, Enhancing PSPICE Capabilities for PWM Converters Simulation, Systems Analysis Modelling Simulation, Gordon and Breach Publishers, vol. 18-19 (1995), pp. 527-530, ISSN- 0232-9298.

 

 1. D. Alexa, A. Sirbu, Optimized Combined Harmonic Filtering System, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 48, no. 6, 2001, pp. 1210-1218, ISSN- 0278-0046.

 

 1. D. Alexa, A. Sirbu, D.M. Dobrea, An Analysis of Three-Phase Rectifiers With Near Sinusoidal Input Currents, IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol.51, no.4, 2004. pp. 884 – 891, ISSN- 0278-0046.

 

 1. D. Alexa, A. Sirbu, D.M. Dobrea, T. Goras, Topologies of Three-Phase Rectifiers With Near Sinusoidal Input Currents, IEE Proc.- Electr. Power Applic., Vol. 151, No. 6, November 2004, pp. 673-678, ISSN - 1350-2352.

 

 1. D. Alexa, A. Sirbu , Al. Lazăr, Three-phase Rectifier with Near Sinusoidal Input Currents and Capacitors Connected on the AC Side, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Volume 53, Number 5,  October 2006, pp. 1612- 1620 ISSN- 0278-0046.

 

 1. L. Bejan, A. Sirbu, N. Taranu, Component properties influence upon the elasticity modules of the cloth-reinforced polymeric composites, MATERIALE PLASTICE 44 (1) 2007, pp. 22-25

 

 

Lucrări ştiinţifice publicate la conferinţe cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale

 

 1. A. Pastravanu, D. Alexa, M. Lucanu, Performance Analysis of an AC/DC  Converter with High Power Factor using Dedicated  Software  Media, Proceedings of  the 4th Conference of International Association  for Mathematics and Computers in Simulation, IMACS'TCI-93, Montreal, 7-9 July 1993, pp. 473 - 476.

 

 1. M. Gogu, E. Teodoru, A. Pastravanu, PWM Two-Phase Induction Motor Controlled System "SIMULINK" Models, Proceedings of Baltic Electronics Conference BEC'96, Tallinn, October 7 ‑ 11, 1996 , pp. 351 - 354.

 

 1. A. Pastravanu, M. Gogu, Block Diagram Modeling and Simulation in a Bond Graph Framework, Proceedings of Baltic Electronics Conference BEC'96, Tallinn, October 7 ‑ 11, 1996, pp. 221 - 224.

 

 1. G. Popescu, A. Pastravanu, I. Bogdan, PWM AC/DC Converter with Reduced Sampling Frequency Fuzzy Control, IEEE International Symposium on Industrial Electronics, ISIE'97 7-11 July 1997, Guimares, Portugal, pp. 1228 - 1231.

 

 1. A. Sirbu, D, Alexa, I. Cleju, T. Goras, MALTAB-Based Design of Rectifiers with Almost Sinusoidal Input Currents, Proceedings of SCS’2003, IEEE Catalog Number 03EX720, Library of Congress : 2003106445 ISBN 0-7803-7979-9, pp.205 - 208.

 

 1. A. Sirbu, D, Alexa, D.M. Dobrea, I. Cleju,  PSPICE-Based Simulation Setup for Genetic Algorithm-Aided Design of Power Converters, 2005, Proceedings of ISSCS’2005, Editura “Gh. Asachi”, Iasi, 2005, pp.457 – 460, ISBN 0-9803-9029-6.

 

 

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS.

 

 1. B. Samson, C. Rezeanu, S. Tomsa, I. Hartan, A. Pastravanu, D. Cretu, B. Mardare, D. Pricop, Procesor telex cu corectia erorilor, Buletinul Registrului Naval Roman (RNR), Nr. 1, (14), 1990,  pp.16-19.

 

 1. V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu, A New Method  for BCH Binary Codes Decoding, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tom XXXVI(XL),  Fasc. 1- 4, Sectia I, 1990, pp.1 - 5.

 

 1. V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu, New Decoding Procedures for Linear Binary Codes (I), Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XXXVII(XLI), Fasc. 1- 4, Sectia III, 1991, pp. 49 -55.

 

 1. M. Lucanu, V. Munteanu, A. Pastravanu, Microprocessor-Based Speed Control System, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tom. XXXVII(XLI), Fasc. 1- 4, 1991, Sectia IV,  pp. 45- 49.

 

 1. V. Munteanu, M. Lucanu, A. Pastravanu,  D. Tarniceriu, Error - Number in Indicating Codes in Error Correction(II), Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XXXVIII(XLII), Fasc. 1 - 4, Sectia III, 1992, pp. 33 -37.

 

 1. I. Cleju, A. Pastravanu, Selection Algorithm for Codewords with Minimum Imposed  Distance, Development and Application Systems, Suceava, ISSN 1222-7234, No. 2, 1992, pp.47‑50. 

 

 1. I. Cleju, A. Sirbu, An Updated Table of Short Nonbinary Codes, Development and Application Systems, Suceava, ISSN 1222-7234, nr. 10, 1998, pp.21-26.

 

 1. A. Sirbu, Steady-State Analysis of Power Converters in a Hybrid System Theory Framework, Bulletin of the "Politehnica" University, Timisoara, Tome 43(57), 1998, ISSN 1224-6034, pp. 80 - 85.

 

 1. A. Sirbu, Sampled-Data Small Signal Models of Power Converters, Bulletin of the "Politehnica" University, Timisoara, Tome 43(57), 1998, ISSN 1224-6034, pp. 86 - 91.

 

 1.  A. Sirbu, A New Point of View Concerning the Power Converter Modelling, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tomul XLIV(XLVIII), Fasc. 3-4, Sectia III, 1998, pp. 97-109.

 

 1.  I.V. Pletea, D. Alexa, A. Sirbu, A. Lazar, Using PWM Output as a D/A Converter on a DSP, Analele Universitatii Stefan cel Mare, Suceava, nr. 14, 2000, pp. 41- 49, ISSN 1222 - 4316.

 

 1.  A. Sirbu, Hybrid Systems Based Unifying Framework for Power Converter Dynamics Modelling, Buletinul Institutului Politehnic Iasi, Tome XLVII(LI), Fasc. 1-2, Sectia III, 2001.

 

 1.  Ioan Cleju, A. Sirbu, Cristian Bonciu, Hopfield Neural Network in Error-Correcting Codes Synthesis Romanian Journal of Information Science and Technology, Publishing House of the Romanian Academy, Vol. 5, Number 3, 2002, ISSN 1453-8245, pp. 215-222.

 

 1.  D. Alexa, T. Goras, A. Sirbu, I. Cleju and N. Ghiurea, Three-Phase Rectifier Topology with Almost Sinusoidal Input Currents, Bulletin of the "Politehnica" University, Timisoara, Tome 47(61), 2002, ISSN 1224-6034 .

 

 1.  T. Goraş, D. Alexa, A. Sîrbu, Protection System for Classical Passive Filters, Buletinul Institutului Politehnic Iaşi, Tome XLIX(LIII), Fasc. 3-4, 2003, pp. 75-83.

 

 1.  D. Alexa, A. Sîrbu, T. Goraş, Conversia energiei eoliene în energie elcetrică cu ajutorul convertoarelor RNSIC, Energetica, nr.1(52), ianuarie 2004, pp.18-20.

 

 1.  T. Goraş, D. Alexa, A. Sîrbu, I. Cleju, D. Cepăreanu, Sistem combinat optim de filtrare cu filtre pasive cu diode, Energetica, nr.2(52), februarie 2004, pp. 76-80.

 

 1.  Sîrbu A., Comşa C., Bogdan I., Reţele personale de monitorizare şi control la domiciliu în tehnologie Bluetooth: arhitectură, funcţii, performanţe, Telecomunicaţii, nr. 2/2005, pp. 16-24;

 

 

Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor internaţionale

 

1.      A. Pastravanu, A. Pastravanu, C. Lazar, M. Voicu, Pattern Recognition using Nonlinear Fast Transforms Implemented on 8 bit Microcomputers, Proceedings of the 8th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucuresti, 22-25 mai, 1991, pp. 27 - 30.

 

2.      A. Pastravanu, Techniques for Decreasing the Computational Effort in the Simulation of Power Electronic Circuits, Proceedings of International Symposion on Signals Circuits and Systems SCS'93, Iasi, 1993, pp. 264-267 (simpozion IEEE).

 

3.      D. Neacsu, A. Pastravanu, M. Lucanu, Space Vector Based PWM AC/DC Converter, Proceedings of International Symposion on Signals Circuits and Systems SCS'93, Iasi, 1993, pp. 252-255.

 

4.      I. Cleju, A. Pastravanu, On Multi-distance Codes, Proceedings of  the Asia Pacific Conference on Communications, APCC'93, 25-27 August 1993, Taejon,  Koreea, pp. 238 - 242.

 

5.      A. Pastravanu, G. Popescu, D. Neacsu, PSPICE Simulation of PWM AC/DC Converters, Proceedings of International Symposion Electronics and Telecommunications, Timisoara, 1994, pp. 253-258.

 

6.      A. Pastravanu, Modeling Dynamics of Switch-Mode Circuits via Transition Mappings, Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems SCS’95, Iasi, Romania, 1995, pp. 443-446 (simpozion IEEE).

 

7.      A. Pastravanu, Simulating Dynamics of Switch-Mode Circuits via Transition Mappings, Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems, SCS’95, Iasi, Romania, 1995, pp. 447-450 (simpozion IEEE).

 

8.      V. Munteanu, Gh. Zaharia, A. Pastravanu, Coding of Information Sources with Preference for Noiseless Channels and Calculus of the Code Entropy - Part I. Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems SCS’95, Iasi, Romania, 1995, pp. 221-224.

 

9.      V. Munteanu, Gh. Zaharia, A. Pastravanu, Coding of Information Sources with Preference for Noiseless Channels and Calculus of the Code Entropy - Part II, Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems SCS’95, Iasi, Romania, 1995, pp. 224-228 (simpozion IEEE).

 

10.   A. Pastravanu, Simulation of Power Electronic Circuits Based on Homogenous State Space Representations, Proceedings of European Simulation Congress Eurosim'95, Vienna, September 11 - 15, 1995, pp. 28 

 

11.   A. Pastravanu, G. Popescu, I. Bogdan, PWM AC/DC Converter with Fuzzy - Logic Control, Proceedings of International Conference Computer Control in Process Industries MIPRO'96,  May 20 - 25, Opatija, Croatia, 1996, pp. 2.64 - 2.67.

 

12.   I. Bogdan, G. Popescu, A. Pastravanu, An AC/DC Converter Fuzzy Controller, International Conference on Intelligent Technilogies in Human-Related Sciences ITHURS’96, Leon, Spain, 5 -7 July, 1996, pp. 229 - 231.

 

13.   A. Pastravanu, Simulation of Power Converters as Hybrid Systems with Continuous Semigroups of Linear Operators, Proceedings of the 5th Conference of International Association for Mathematics and Computers in Simulation, IMACS '96 , September 17-19, 1996, Saint-Nazaire, pp. 529 - 534.

 

14.   A. Pastravanu, Bond Graph Models for Power Converter Simulation - A SIMULINK Approach, Proceedings of the 5th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipments OPTIM'96 , Brasov, 1996, pp. 1197 - 1206.

 

15.   I. Cleju, A. Sirbu, A New Class of Error-Correcting Codes, Proceedings of International Symposium on Information Theory, ISIT'98, Cambridge, MA, USA, August 1998, pp. 266.

 

16.   I. Cleju, A. Sirbu, A Computer Search for Polynomial Error - Correcting Codes, Proceedings of World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics and International Conference on Information Systems, Analysis and Synthesis, SCI'99/ISAS'99, Orlando, USA, vol. V, pp. 473-478.

 

17.   G.S. Popescu, I. Bogdan, A. Sirbu, A Modified Ray‑Launching/Ray‑Tracing Algorithm for Field Power Computation in Microcells, Proceedings of 6th International Symposium on Automatic Control and Computer Science SACCS'98, Nov. 20‑21, 1998, Iasi, Romania, pp. 62‑67.

 

18.   I. Bogdan, G.S. Popescu, A. Sirbu, URBAN3D ‑ An Efficient Microcell Field Power Computation Tool, Proceedings of Communications'98, Universitatea Politehnica Bucuresti, Nov. 19‑20, 1998, pp. 571‑576.

 

19.   D. Alexa, J.P. Six, A. Sirbu, L. GItlan, A. Lazar, Resonant AC-DC Converter with Low Pulsed Output Voltage, Proceedings of European Conference on Power Eelectronics and Applications EPE'99, Lausanne, Elvetia, 1999, CD-ROM, ISBN 90-75815-04-2, 9 pagini.

 

20.   D. Alexa, F. Ionescu, A. Sirbu, A. Lazar, L. Gîtlan, A New Efficient Filtering System, Proceedings of European Conference on Power Eelectronics and Applications EPE'99, Lausanne, Elvetia, 1999, CD-ROM, ISBN 90-75815-04-2, 8 pagini.

 

21.   A. Sirbu, G. Popescu, I. Bogdan, Energy Based Approach to Systematic Power Converter Block Diagram Modelling and Simulation, Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems SCS’99, Editura “Gh. Asachi”, Iasi, 1999, ISBN 973-99210-6-X, pp.351 - 354 (simpozion IEEE).

 

22.   I. Cleju, A. Sirbu, Decision Regions Based Contruction Method for Asymmetric Codes, Proceedings of International Symposium on Signals Circuits and Systems SCS’99, ISBN 973-99210-6-X, 1999. pp. 275 -278 (simpozion IEEE).

 

23.   C. Bonciu, I. Cleju, A. Sirbu, Heuristic and Neural Approaches to Error-Correcting Codes Synthesis, Proceedings of European Conference on Intelligent Technologies ECIT’2000, Iasi, Romania, 25-28 septembrie, 2000, ISBN 973-95156-1-4, CD-ROM, 5 pagini.

 

24.   A. Sirbu, D. Alexa, I. Cleju, Robust Fourier Analysis of Variable Topology Systems in a Switched Bond-Graph Framework, Proceedings of 16-th International Association for Mathematics and Computers in Simulation World Congress IMACS’2000, Lausanne, Elvetia, 2000, CD-ROM, ISBN 3-9522075-1-9,6 pag.

 

25.   I. Cleju, A. Sirbu, New Codes Derived from Polynomial Error-Correcting Codes, Proceedings of SCS’2001, Editura “Gh. Asachi”, Iasi, 2001, ISBN 973-8050-99-5, pp.517 - 520.

 

26.   T. Goras, D. Alexa, A. Sirbu, I.Pletea, New Combined Filtering System, Proceedings of SCS’2001, Editura “Gh. Asachi”, Iasi, 2001, ISBN 973-8050-99-5, pp. 373 - 376.

 

27.   A. Sirbu, D. Alexa, I. Cleju, Optimal Design of Three-Phase Rectifiers with Almost Sinusoidal Input Currents Using Saber, Proceedings of 2nd European Conference on Intelligent Systems and Technologies ECIT’2002, Iasi, Romania, 17-20 iulie, 2002, ISBN 973-8075-20-3, CD-ROM, 8 pagini.

 

28.   A. Sirbu, D, Alexa, D.M. Dobrea, I. Cleju, Genetic Algorithm - Aided Design of Rectifiers with Near Sinusoidal Input Current, 2005, Intelligent Systems, Editors H-N. Teodorescu, J. Watada et. all, Performantica Press, 2005, pp. 73-77 (Selected papers of SASM 2005, Iasi, Romania, May 5-7, 2005), ISBN 973-730-070-X.

 

29.   D.M. Dobrea, A. Sirbu, M.C. Serban, DSP Implementation Of A New Type Of Bioinstrumental Noncontact Sensor, Proceedings of the 4th European Symposium on Biomedical Engineering, 25-27 june, 2004, Patras, Greece, CD-ROM, 4 pag.

 

 

 

 

Lucrări ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor naţionale

 

1.      P. Briscaru, D. Leahu, A. Pastravanu, Adaptor pentru teleimprimare prin radiolinii, Simpozionul Electronica si fiabilitate, Iasi, 1983, vol. I, pp. 245 - 250.

 

2.      C. Petrescu, A. Pastravanu, Gh. Maxim, Software pentru microcalculatorul atasat receptorului de navigatie prin satelit, Sesiunea Realizari în  domeniul electronicii profesionale, Snagov, 1984, vol. 5, pp. 105- 112.

 

3.      A. Pastravanu, L. Davlea, M. Tesu, Algoritmi de optimizare de tip Levenberg-Marquardt aplicati In problemele de estimare a pozitiei în navigatia maritime, Sesiunea Realizari In  domeniul electronicii profesionale, Snagov, 1986, vol. 3, pp. VII28 - VII31

 

4.      A. Pastravanu, I. Cretu, B. Mardare, Facilitati oferite de introducerea tehnicii de calcul în comunicatiile telex maritime, Simpozionul national de electronica si microunde, SNEM-2, Iasi, 1987, pp. 108 - 114.

 

5.      R. Avranescu, D. Baciu, S. Barbulescu, M. Moise, A. Pastravanu, Simulator pentru receptorul pentru navigatie prin satelit, Sesiunea Realizari In  domeniul electronicii profesionale, Snagov, 1987, vol. 1, pp. II49-II52.

 

6.      R. Avranescu, D. Baciu, S. Barbulescu, M. Moise, A. Pastravanu, Proiectarea software-ului destinat comunicatiilor de tip ARQ folosind modele hibride, Simpozionul Aplicatii ale microprocesoarelor In electronica profesionala, Iasi, 1988, pp. 378 -384.

 

7.      S. Biro, B. Dobrica, L. Davlea, A. Pastravanu, Utilizarea satelitilor din sistemul TRANSIT în geodezie, Sesiunea Realizari In  domeniul electronicii profesionale, Snagov, 1989, vol. 3, pp. VIII153- VIII156.

 

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare pe baza de contract/grant

 

- Director

 

1.  Contract 27637/2005, tema nr. 54 cod CNCSIS, Metode inteligente de proiectare si control pentru convertoare electronice de putere performante in vederea asigurarii calitatii energiei electrice.

 

2.  Contract de cercetare ştiintifica CEEX nr. 35/10.10.2005, Formarea unei reţele integrate de cercetare în domeniul metodelor, analizelor şi echipamentelor pentru determinarea pattern-urilor consumului caloric şi pattern-urilor de dinamică în timpul mersului la subiecţi cu boli cronice.

 

- Membru

 

1.     Intreprinderea de Electronică Industrială Bucureşti, Receptor de navigaţie prin satelit, 1984-1985.

 

2.     Tehnoton Iaşi, Procesor telex cu corecţia erorilor, 1985-1986.

 

3.    Combinatul de Utilaj Greu, Contract nr. 10937/1986, Optimizarea functionarii, cresterea fiabilitatii si tipizarea variatoarelor electronice prin implementarea acestora cu microprocesor, fazele III si IV 1988, 1989.

 

4.    Contract nr.8927/1992, Convertoare statice de putere (redresoare şi invertoare) cu comandă asimetrică, 1992-1993.

 

5.    Contract nr. 3002/1994 (10116/36896 poz. C5), Convertoare moderne de putere cu circuite rezonante pentru reducere pierderilor de comutaţie, 1994.

 

6.    Contract nr. 40002/1995 (grant 517/1995 poziţia A 18), Convertoare moderne de putere cu circuite rezonante pentru reducerea pierderilor de comutaţie  şi a poluării electromagnetice a mediului înconjurător, 1995.

 

7.    Contract nr. 5002/1996 (Tema 34, grant 611), Convertoare trifazate la intrare/monofazate la ieşire cu circuite rezonante pentru frecvenţe ridicate de funcţionare, 1996.

 

8.    Contract 7002/97 , tema nr. 28, cod CNCSU 534, Convertoare trifazate la intrare/ monofazate la ieşire, cu circuite rezonante pentru frecvenţe ridicate de funcţionare, 1997.

 

9.    Contract MC 1998, Modelarea şi măsurarea canalului radio mobil cu sistem celular tip GSM şi DELT, 1998.

 

10.  C.N.C.S.U. nr. 1/1998, Convertoare moderne de putere, cu eficienţă energetică ridicată şi poluare  electromagnetică redusă, 1999-2001.

 

11.   Contract 37/98, tema nr. 50, cod CNCSU 450, Sursă de alimentare neîntreruptibilă cu timp de pauză practic nul, randament ridicat şi poluare electromagnetică redusă, 1999.

 

12.   Contract 34280/1999, tema 25, cod CNCSIS 19, Convertor de putere performant pentru încărcarea rapidă a bateriilor de acumulatoare, 1999.

 

13.   Grant ANSTI Contract nr. 5002/1999 – 2000, Proiectarea codurilor detectoare şi corectoare de erori prin metode ale inteligenţei artificiale, 1999-2000.

 

14.   INFOSOC-C1, Metode şi soluţii pentru introducerea în România a serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia, 2001-2003.

 

15.  Contract 37089/2000, tema 25, cod CNCSIS 962, Tehnici PWM cu unde modulatoare parţial constante - soluţie pentru modernizarea sistemelor de acţionări electrice în industrie şi transporturi, 2000.

 

16.  Contract 35259/2001, grant 30, cod CNCSIS 206, Sistem combinat de filtrare a armonicelor superioare şi de compensare a puterii reactive, 2001.

 

17.  Contract 33479/2002, tema nr. 33, cod CNCSIS nr. 380, Sistem combinat de filtrare a armonicelor superioare şi de compensare a puterii reactive (anul II), 2002.

 

18.  Contract 33479/2002, tema nr. 86, cod CNCSIS 112, Redresoare necomandate monofazate şi trifazate cu curenţi practic sinusoidali la intrare, 2002.

 

19.  Contract 40222/2003, tema nr. 1, cod CNCSIS 753, Noi configuraţii de redresoare performante caracterizate prin eficienţă energetică ridicată şi poluare electromagnetică redusă, 2003.

 

20.  Grant obtinut la competita organizata de Texas Instruments Europe, finantat cu suma de 521 USD si constaind in procesorul digital de semnal  TMS320C6416 si o placa de evaluare SN65LVD387EVM, A non-contact laser system used to monitor body movements, 2003.

 

21.  Contract 33371/2004, tema nr. 43, cod CNCSIS 753, Noi configuraţii de redresoare performante caracterizate prin eficienţă energetică ridicată şi poluare electromagnetică redusă(anul II), 2004.

 

22.  Contract /2005, Cod CNCSIS 404, Asigurarea calitatii energiei electrice prin noi convertoare de putere nepoluante si cu randament ridicat, 2004-2006.

 

23.  INF134/31.08.2004 Etapele II –IV, Sistem de acces 4G Bluetooth cu aplicaţii la realizarea de reţele personale la domiciliu, Coordonatorul colectivului UTI prof.dr.ing. Ion Bogdan, 2005-2006.

 

24.  Soluţii pentru evaluarea şi minimizarea riscului de securitate în reţelele radio bazate pe tehnologii WI-FI–WIFISEC, Coordonator : Institutul National de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC) Bucuresti, Coordonatorul colectivului UTI prof.dr.ing. Ion Bogdan, 2006.

 

25.  Platformă integrată de comunicaţii cu acces flexibil, de bandă largă – PICABAL, Coordonator: Institutul National de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii (INSCC) Bucuresti, Coordonatorul colectivului UTI prof.dr.ing. Ion Bogdan, 2006.

Catedra de Telecomunicaţii