Tematica proiectelor de diplomă

     
     
  Programare Metode numerice cu aplicaţii Ón electronică
     
    Algoritmi de criptare  
     
    Algoritmi de compresie 
     
     
  Simulare Tehnici de simulare Ón electronica de putere
     
    Tehnologia Bluetooth